Søg i denne blog

tirsdag den 24. januar 2012

Suongirs blogg: Coca - Cola tilpasser sin markedsføringsstrategi f...

Suongirs blogg: Coca - Cola tilpasser sin markedsføringsstrategi f...: Medielandskapet har endret seg mye de seneste årene, store merkevarer begynner nå å se realiteten av dette og melder nå overgang fra tradisj...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar